BDAR

Kaip naudotis?

Kaip naudotis ATK elektroninėje erdvėje (gauti paslaugas internetu ir pasirašinėti el. dokumentus)

Ko jums reikia...
Jūsų ATK yra įdiegti du elektroniniai sertifikatai– asmens tapatumui patvirtinti paslaugas gaunant internetu ir kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas elektroniniams dokumentams pasirašyti. Kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas dar vadinamas ir neišsižadėjimo (angl. nonrepudiation) sertifikatu, nes pasinaudojant šiuo sertifikatu sukuriamas kvalifikuotas el. parašas, turintis tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis parašas dokumentuose. (Daugiau apie ATK sertifikatus rasite čia).

ATK pasinaudoti galima dviem būdais:
1. Asmeniniame kompiuteryje;
2. Nemokamai visose viešosiose bibliotekose – Viešosiose interneto prieigos taškuose.


1. Norint pasinaudoti ATK asmeniniame kompiuteryje, Jums reikia:

1.1. KOMPIUTERIO
Kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto. Jums turi būti suteiktos administratoriaus teisės. Kokia operacinė sistema įdiegta Jūsų kompiuteryje galite pasitikrinti čia {susieti su kokiu paaiškinimu kaip pasižiūrėti PC operatyvinės sistemos tipą ir pan.}

1.2. ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS SKAITYTUVO
ATK skaitytuvas gali būti įmontuotas Jūsų kompiuteryje, klaviatūroje (jei perkate naują, prašykite, kad būtų komplektuojamas su skaitytuvu) ar jungiamas atskira USB jungtimi kaip išorinis įrenginys. Šiuolaikinių išorinių kortelių skaitytuvų programinė įranga automatiškai įsidiegia kompiuteryje, juos prijungus. Įsigyjant skaitytuvą pateikiama ir jo programinė įranga arba nuoroda į ją internete. 
Informacija apie skaitytuvus nesunkiai randama internete, pvz. https://www.google.com paieškoje, surinkus Asmens tapatybės kortelės skaitytuvai arba LST ISO/IEC 7816 skaitytuvai
Skaitytuvas turi atitikti Jūsų kompiuterio programinę įrangą ir standartą LST ISO/IEC 7816 "Atpažinimo kortelės. Lustinės kortelės su kontaktais". Skaitytuvo programinė įranga (angl. – card drivers) turi būti įdiegta Jūsų kompiuteryje.
Lustinės kortelės skaitytuvo trumpa prezentacija.

1.3. AKTYVIŲ ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS SERTIFIKATŲ (Gaunant ATK įteikiamas VOKAS su PIN kodu {susieti su skiltimi Asmens tapatybės kortelės slaptažodis (PIN)} !)

Kortelės sertifikatai aktyvuojami Jums gaunant ATK, jei sutinkate, kad sertifikatai būtų aktyvūs, ir pasirašote ATK išdavimo formoje, patvirtindami, kad esate susipažinę su sertifikatų naudojimo taisyklėmis.
Patvirtinus sutikimą, Jums įteikiama minėta atmintinė kaip naudotis sertifikatais ir vokas su 8 skaičių PIN kodu, kurį reikės dėl saugumo surinkti kiekvieną kartą naudojantis ATK elektroninėje erdvėje (naudojantis Jums suformuotais elektroniniais liudijimais - sertifikatais įdiegtais ATK, kuriuos garantuoja Lietuvos Respublika). 

DĖMESIO. 
Dėl saugumo niekam neatskleiskite PIN kodo.
Tris kartus iš eilės neteisingai surinkus PIN kodą sertifikatai ATK užrakinami automatiškai. Būkite atidūs.

Daugiau – skiltyje ATK sertifikatai ir jų valdymas {susieti su ATK sertifikatai ir jų valdymas}

PRIMENAME. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie jau naudojasi arba ketina naudotis ATK elektroninėje erdvėje asmens tapatumui patvirtinti, norėdami pasinaudoti internetu teikiamomis paslaugas, ar kurti elektroninius dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu {susieti su skiltimi elektroninis parašas}, turėtų nepamiršti, kad sertifikatai ATK galioja 3 metus, ATK kortelei įprastai galiojant 10 m.. Praėjus 3 m. laikotarpiui nuo ATK išdavimo ar sertifikatų atnaujinimo asmuo, pageidaujantis naudotis ATK elektroninėje erdvėje turi kreiptis į Migracijos departamento prie VRM padalinius dėl sertifikatų atnaujinimo. Plačiau - sertifikatų valdymo atmintinėje.
ATK sertifikatų atnaujinimo paslauga yra nemokama. 
Neatnaujinus sertifikatų, jie automatiškai tampa negaliojančiais ir ATK naudojama kaip įprastas asmens tapatybės dokumentas.

1.3. ATK SERTIFIKATŲ PROGRAMINĖ ĮRANGA

ATK sertifikatų programinė įranga, kurią reikia įdiegti į Jūsų kompiuterį, teikiama nemokamai. Ją rasite Nacionalinio sertifikavimo centro, kurio paslaugas teikia Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM (toliau -ADIC), puslapyje (https://www.nsc.vrm.lt/, skiltyje darbo įrankiai), atidžiai perskaitykite informaciją ir vadovaukitės vedliu.
DĖMESIO. Visuomet būtina įsidiegti skiltyje „Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklė“ nurodytą programinę įrangą, kurią atitinkamai pasirenkate pagal tai kokia operacinė sistema yra instaliuota Jūsų kompiuteryje. Tiesioginė nuoroda į programinę įrangą pateikiama čia.
Instrukcijos kaip diegtis pateikiamos ADIC Sertifikavimo paslaugų puslapio dalyje Metodinė informacija.

Patariame. Skiltyje „Sertifikavimo tarnybų sertifikatai“ nurodytus ATK sertifikavimo tarnybos (Nacionalinio sertifikavimo centro, kurio funkcijas atlieka Asmens dokumentų išrašymo centras) sertifikatus diegtis tuomet, jei planuojate savo asmeniame kompiuteryje įsidiegti stacionarią el. dokumentų pasirašymo programinę įrangą (pvz. specialiai Lietuvos archyvaro tarnybos užsakymu sukurtą SIGNA).
Paprasčiau yra naudotis web aplikacijomis, pvz. pateikiama puslapyje Lietuvos elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt/portal/ skiltyje e.dokumetai.
Plačiau apie dokumentų pasirašymą el. parašu skiltyje Elektroninis parašas {susieti su minėta skiltimi}.

Paprasčiausias būdas pasitikrinti ar teisingai susidiegėte ATK programinę įrangą – pabandyti pasirašyti el. dokumentą elektroniniu parašu pasinaudojant įrankiu (e.dokumentai) pateikiamu Elektroninės valdžios vartuose –https://www.epaslaugos.lt/portal/. Siūlome naudoti Google Chrome naršyklę.

Sėkmingai įsidiegę programinę įrangą, galėsite naudotis ATK el. aplinkoje. Gauti visas paslaugas, kurias teikia viešojo administravimo institucijos internetu, taip pat ir verslo subjektų (bankų) teikiamas paslaugas.
Daugiau informacijos apie el. būdu teikiamas paslaugas galite rasti Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt), Elektroninės valdžios vartuose (https://www.epaslaugos.lt/portal/) ar institucijų puslapiuose (pvz. VMI, SODRA, Registrų centras ir pan.)
Pasirašinėti el. dokumentus kvalifikuotu el. parašu.
{čia gal reikėtų pateikti nuorodas į filmukus kaip įsidiegti programinę įrangą ir kaip naudotis el/ būdu teikiamomis paslaugomis}.

Apie tarpvalstybiniu lygiu teikiamas paslaugas informacijos ieškokite skiltyje "Naujienos".

Kilus klausimams kreipkitės skiltyje "Pagalba" pateikiamais kontaktais. 

Neturite kompiuterio arba dar nesate įsigiję kortelių skaitytuvo?
Jei Jūs neturite kompiuterio, interneto ryšio ar dar nesate įsigiję kortelių skaitytuvo, nemokamai su ATK internetu teikiamomis paslaugomis arba pasirašyti elektroninį dokumentą elektroniniu parašu galite viešosiose bibliotekose, kurios atlieka ir Viešųjų interneto prieigos taškų funkcijas. Ten Jūs gausite ir kompetentingą pagalbą. Tokių taškų Lietuvoje yra apie 2000. Daugiau informacijos apie VIPT ir artimiausią biblioteką galima rasti adresu www.vipt.lt arba paskambinę telefonu +370 68547445