BDAR

2020-11-09

Europos Sąjungos Komisija parengė specializuotą puslapį apie elektroninį parašą

Europos Sąjungos (toliau – ES) Komisija parengė specializuotą puslapį apie elektroninį parašą (puslapis anglų kalba), kuriame pateikiama informacija apie elektroninį parašą, jo sampratą ir t.t. atsižvelgiant į Europos Sąjungos Tarybos ir Parlamento reglamentą eIDAS (apie reglamentą daugiau skiltyje teisės aktai). Taip pat tai gera mokymo įstaigoms aiškinant el. parašo sampratą ir jo panaudojimo galimybes.

Sužinok daugiau 

2020-09-07

Notifikuota Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties schema

Europos Parlamentas ir Taryba, siekdama stiprinti pasitikėjimą elektroninėmis operacijomis vidaus rinkoje, suteikiant bendrą pagrindą saugiai vykdyti elektronines piliečių, verslo ir viešosios valdžios institucijų tarpusavio operacijas, taip didinant viešųjų ir privačiųjų internetinių paslaugų, elektroninio verslo ir elektroninės prekybos veiksmingumą Europos Sąjungoje, 2014 m. priėmė reglamentą (tiesioginio taikymo teisės aktą, kuris pilna apimtimi taikomas nuo 2018 m. pabaigos) „Dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB“ (panaikinta buvusi Elektroninio parašo direktyva).

Sužinok daugiau