BDAR

Apie tapatybės kortelę

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė (ATK)

Pasaulyje pripažintos valstybės savo piliečių asmens tapatumui ir pilietybei liudyti išduoda oficialius asmens dokumentus - pasus ir (arba) asmens tapatybės korteles. Tokie dokumentai, vadovaujantis tarptautiniais teisės aktais, privalomai notifikuojami kitoms valstybėms, kurios informuoja apie tokių dokumentų pripažinimą. Pasus įprastai pripažįsta visos valstybės, o asmens tapatybės kortelės, kaip kelionės dokumentai, pripažįstamos atskiru sutarimu. Tokie dokumentai yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, jos saugomi, o juos išduodant imama teisės aktuose nustatyta valstybinė rinkliava. 

Sparčiai besivystanti skaitmeninė ekonomika ir paslaugų teikimas nuotoliniu būdu (internetu) valstybėms kelia naujų iššūkių, kuomet reikalaujama patikimo, saugaus, paremto pasitikėjimu (garantuojamo), pripažįstamo ir tarpvalstybiniu lygmeniu, asmens tapatumo patvirtinimo elektroninėje erdvėje – asmens elektroninės atpažinties priemonės, kuri teisės aktuose apibrėžiama kaip materialus ir (arba) nematerialus objektas su asmens tapatybės duomenimis ir kuri naudojama tapatumui nustatyti siekiant pasinaudoti internetine paslauga.

Šiuo metu paplitusios elektroninės atpažinties priemonės, kuriomis valstybės teikia paslaugas internetu ir (arba) elektroniniu nuotoliniu būdu (ES ir tarpvalstybiniu lygmeniu), skirstomos į tris kategorijas: 

  • valstybės išduodamos priemonės; 
  • pagal valstybės įgaliojimus, ne valstybės vardu išduodamos priemonės; 
  • nepriklausomos (verslo, kitų subjektų išduodamos) priemonės, kurias valstybės pripažįsta šalies viduje (pvz., elektroninės bankininkystės sprendimai). 

Daugiau nei 70 pasaulio valstybių, tarp jų ir Lietuvos Respublika, yra įgyvendinusios ir palaiko valstybės garantuojamo elektroninio asmens liudijimo sprendimą ir tuo tikslu piliečiams išduoda Lietuvos Respublikos asmens tapatybės korteles (ATK / eID) su elektronine dalimi, integruotu kontaktiniu mikroprocesoriniu lustu, į kurį ATK gamybos metu saugiai įrašomi asmens  elektroninės atpažinties ir kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatai  (Lietuvos Respublikos garantuojami asmens liudijimai). Elektroniniuose sertifikatuose įrašomi ne tik specialieji sertifikavimo įstaigos duomenys, bet ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti asmens duomenys, paprastai tie patys, kurie yra matomai įrašyti ATK. ATK sertifikatų paskirtis skirtinga – elektroninės atpažinties sertifikatas liudija piliečio tapatumą elektroninės atpažinties procese, teikiant paslaugas internetu; kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas sudaro galimybes pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu , ir kartu apsaugoti el. dokumento turinį nuo pakeitimų. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.
Su ATK Lietuvos Respublika savo piliečiams įteikia raktą į elektroninę erdvę, teisinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonės užtikrindama ATK patikimumą bei saugumą ir garantuodama asmens teisę naudotis el. būdu teikiamomis paslaugomis (tiek nacionaliniu tiek ir tarpvalstybiniu lygmeniu Europos Sąjungos erdvėje (ES)).

ATK išdavimas ir naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, pagrindinis jų  – Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas, naudojimą tarpvalstybiniu lygmeniu, kaip elektroninės atpažinties priemonę ir įrankį sudaryti pripažįstamą ES kvalifikuotą el. parašą - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 „dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

Daugiau apie ATK reglamentuojančius teisės aktus skiltyje „Teisės aktai".

Daugiau apie ATK ypatumus pateikta ATK lankstinuke ir Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.
Lietuvos Respublika, būdama atsakinga už savo piliečių patikimą ir saugų tapatumo patvirtinimą ir elektroninėje erdvėje,  numato (planuoja) priimti ir kitus valstybės garantuojamus asmens tapatumo patvirtinimo sprendimus šioje srityje.

Senos kartos Asmens tapatybės kortelės (išduotos iki 2021 m. rugpjūčio 12 d.) patikimumo paslaugų priežiūros institucijos sprendimu (šias funkcijas atlieka Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba - RRT), gali būti naudojamos tik elektroninei atpažinčiai. Kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikato galiojimas šiose kortelėse sustabdytas RRT sprendimu nuo 2023 m. liepos 1 d. Norint kortelėje turėti galiojančius abu sertifikatus, reikia išsiimti naujos kartos Asmens tapatybės kortelę.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 12 d. išduodamos naujos kartos Asmens tapatybės kortelės, kurios turi artimojo lauko sąsają (angl. Near Field Communication – NFC). Tokios kortelės gali būti naudojamos be skaitytuvo, tiesiog į mobiliuosius įrenginius (Android / iOS operacinės sistemos), kurie palaiko NFC funkcionalumą reikia įsidiegti mCARD LTU sprendimą. Naudojimosi instrukcija pateikiama šioje nuorodoje ir skiltyje Naujienos. Naujos kartos Asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama ir skaitytuvu. Joje yra kontaktinis lustas šiam funkcionalumui palaikyti.

ATK, kaip valstybės išduodamos priemonės, privalumai

[[#ex]]

1. Dvigubas panaudojimas - ATK galioja įprastoje ir elektroninėje erdvėje

1) Tai Lietuvos Respublikos piliečio vienas iš asmens dokumentų, kuriuo patvirtinama asmens tapatybė ir pilietybė: pripažįstamas kaip kelionės dokumentas ES ir Šengeno erdvės valstybėse. ATK, kaip kelionės dokumentą, pripažįsta ir kai kurios trečiosios valstybės. Sąrašas pateikiamas čia. Taip pat galima pasitikrinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje

2) Tai elektroninės atpažinties priemonė naudotis internetu teikiamomis paslaugomis Lietuvoje bei tarpvalstybiniu lygmeniu ir Europos ekonominėje erdvėje. 

3) Patikimumo užtikrinimo paslaugų įrankis – suteikia galimybes kurti kvalifikuotą elektroninį parašą, pripažįstamą ir Europos ekonominėje erdvėje, juo pasirašant elektroninius dokumentus;


2. Patikima, atspari kibernetiniams pažeidimams, piktavaliams padirbinėjimams standartizuota technologija

Patikima, atspari kibernetiniams pažeidimams, piktavaliams padirbinėjimams standartizuota technologija:
1) ATK įdiegta kriptografinio mikroprocesorinio lusto technologija pagrįsta tarptautiniu standartu EMV, kuris buvo sukurtas atsiskaityti banko kortelėmis ir sėkmingai bei saugiai naudojamas visame pasaulyje.

2) ATK naudoti elektroninėje erdvėje sukurta valstybės valdoma Viešojo rakto infrastruktūra (angl. Public Key Infrastructure, PKI). ATK PKI pateikiama šiame paveiksliuke.


Pav.1:Viešojo rakto infrastruktūra


3. Institucijų dalyvaujančių ATK PKI skaidrumas

Visos ATK PKI dalyvaujančios institucijos yra valstybės viešojo administravimo subjektai ir kiekvienas asmuo turi teisę gauti informaciją apie šiose institucijose tvarkomus ir kokiu tikslu tvarkomus asmens duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu.


4. ATK - valstybės garantuojama pasitikėjimo asmens tapatumu priemonė

Lietuvos Respublika garantuoja, kad ATK yra patikima ir  saugi asmens tapatumą ir pilietybę liudijanti priemonė įprastoje ir elektroninėje erdvėje. Tam naudojami valstybės teisiniai ir techniniai ištekliai ir tai užtikrinama visuose paslaugos teikimo internetu etapuose.

[[#ex]]