BDAR

Saugumas

Asmuo gali naudotis ATK elektroninėje erdvėje:

  1. Kai turi ATK su aktyviais sertifikatais, ją valdo; jei netekote ATK, praneškite sertifikavimo įstaigai ir stabdykite sertifikatus (žr. skiltį PAGALBA).
  2.  Kai žino savo ATK slaptažodį (PIN kodą). Todėl niekam neatskleiskite ATK PIN kodo.

Šie du faktoriai: turiu / valdau ATK ir žinau ATK PIN įgalina asmenį saugiai naudoti ATK elektroninėje erdvėje – gauti paslaugas internetu, pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Daugiau skiltyje „Kaip naudotis ATK“.

ATK PIN kodas asmeniui išduodamas ATK išdavimo metu, kai asmuo apsisprendžia turėti ATK su aktyviais sertifikatais. PIN kodas saugiai sugeneruojamas Sertifikatų valdymo informacinėje sistemoje, kuri yra Viešojo rakto infrastruktūros dalis.

Kartu su ATK asmeniui įteikiamas saugus vokas su PIN kodu.

 

Naujas PIN kodas įteikiamas asmeniui kiekvieną kartą atnaujinant ATK sertifikatus ATK galiojimo metu.

Dėmesio. Niekuomet nelaikykite voko su PIN kodu arba užsirašyto PIN kodo kartu su ATK. Praradę juos kartu, tikėtina, turėsite daug nepatogumų. Atminkite, kad šie du faktoriai (ATK ir PIN) tik kartu įgalina ATK naudoti elektroninėje erdvėje. Voką su PIN laikykite saugiai Jums žinomoje vietoje. Jei norėtumėte PIN kodą kažkur užsirašyti atskirai, naudokite sau žinomą „kodavimą“ (pvz., tik Jums žinomu būdu sumaišant PIN skaičių eiliškumą).

DĖMESIO. Keletas saugos patarimų dėl PIN kodo keitimo: visuomet pasikeiskite PIN kodą, jei jis tapo žinomas kitam asmeniui; jei PIN kodą pasikeisti rekomenduoja sertifikavimo paslaugų teikėjas.

Keisdami PIN kodą NIEKADA nauju nesirinkite:

  • lengvai susiejamų su Jumis skaičių: gimimo datos, telefono numerio, asmens kodo;
  • iš eilės einančių ir (ar) pasikartojančių skaičių sekos, pvz., 12345678 arba 10203040;
  • pasikartojančių skaičių sekos, pvz., 22223333, 555555;
  • simetrinių ar šabloniškų sekų, pvz., 10101010, 45674567;
  • paplitusių ir gerai žinomų skaičių sekų, pvz., 112112, 911911.

Įsidėmėkite, kad ATK yra raktas į elektroninę erdvę, kurioje reikia elgtis atsakingai bei saugiai – tai priklauso ir nuo Jūsų. Apie pamestą ATK reikia informuoti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padalinius arba policiją ir nedelsiant pranešti Asmens dokumentų išrašymo centro Sertifikatų tvarkymo skyriui telefonu, nurodytu skiltyje PAGALBA.