Bendra informacija

Asmens tapatybės kortelė (ATK)

 

ATK išduodama kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui, kuriam sukako 16 metų, ir neturinčiam iki 2003 m. sausio 1 d. išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso. ATK nuo 2011 m. sausio 1 d. neprivaloma šalies viduje ir gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai (valstybių sąrašas).

 

Asmens tapatybės kortelė (ATK) yra pagrindinis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas  

  • Įprastoje aplinkoje  
  • Elektroninėje erdvėje

 

ATK išdavimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas“

Kiekvienas ATK laukas aprašytas ATK lankstinuke.


Asmens tapatybės kortelės koncepcija

 

Lietuvos Respublikos ATK yra Jūsų universalus įrankis į elektroninę erdvę komunikuoti su valstybinėmis institucijomis bei įstaigomis ir privačiomis kompanijomis.

ATK įdiegtos saugumo priemonės užtikrina, kad ATK elektroninėje erdvėje saugi tiek pat, kaip ir įprastoje, neskaitmeninėje, aplinkoje.

 

Asmuo turintis ATK gali:

  • Saugiai save identifikuoti elektroninėje erdvėje. Tai suteikia galimybes pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, identifikuotis internetiniuose portaluose ir t.t.
  • Pasirašyti elektroninį dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

Daugiau apie ATK galima sužinoti iš šio ATK pristatymo.

 

Sertifikatai ir apsauga

 

ATK kontaktinėje laikmenoje (luste) elektroninėmis priemonėmis, įrašomi du sertifikatai, kuriuos pateikia sertifikavimo įstaiga – Gyventojų registro tarnyba, įgaliota vykdyti šias funkcijas nacionaliniu lygiu.

Asmuo, besinaudojantis ATK sertifikatais, visuomet, jei to reikalauja paslaugos teikėjo sistema, turi surinkti PIN kodą. Visuomet įsitikinkite, kad bendraujate su paslaugos teikėjo sistema saugiu interneto kanalu - tai rodo prieš internetinį adresą esantis įrašas apie nustatytą ryšio protokolą https:// ir /arba užrakintos spynelės atvaizdas kompiuterio įrankių juostoje.

 

BŪKITE ATIDŪS RINKDAMI PIN KODĄ, NETEISINGAI SURINKUS TRIS KARTUS IŠ EILĖS PIN KODĄ, ATK SERTIFIKATAI AUTOMATIŠKAI UŽRAKINAMI.

NIEKADA NELAIKYKITE PIN KODO KARTU SU ATK IR NIEKAM PIN KODO NEATSKLEISKITE.

 

 

Asmens tapatybės kortelės biometriniai duomenys


ATK nekontaktinėje laikmenoje elektroniniu būdu fiksuojami biometriniai duomenys: veido atvaizdas ir pirštų atspaudai. ATK talpinami biometriniai duomenys yra apsaugoti nuo nesankcionuoto panaudojimo ir atitinka 2004 m. gruodžio 13 d. Europos Tarybos (ET) reglamento Nr. 2252/2004, nustatančio valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrijos standartus, reikalavimus bei Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas.

 Biometriniai duomenys yra apsaugoti pirmine ir išplėstine prieigos kontrole.


 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens tapatybės kortelės ir sertifikatų galiojimas


 Piliečiui nuo 16 metų išduota ATK galioja 10 metų. Piliečiui iki 16 metų išduota ATK galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

ATK įrašyti sertifikatai galioja 3 metus.

 

Papildoma informacija


Išduodant ATK kortelę, bendradarbiauja keletas valstybinių institucijų, kurios pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktais joms patikėtas funkcijas ir kurių puslapiuose galima gauti papildomos informacijos apie ATK ypatumus, išdavimo, galiojimo ir aptarnavimo tvarką:

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – www.migracija.lt .

Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos - www.gyvreg.lt, atliekanti sertifikavimo įstaigos funkcijas – www.nsc.vrm.lt

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – www.dokumentai.lt

 

  

Atgal